“Biz’den Kareler” Fotoğraf Sergisi
Unesco Yunus Emre Yılı, Unesco Hacı Bektaş-ı Veli Yılı, Unesco Ahi
Evran Yılı dolayısıyla; hoşgörü, sevgi, dayanışma, saygı, dostluk, ahlak,
sabır, adalet, iyi niyet gibi değerleri yansıtan fotoğrafların istendiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin düzenlediği fotoğraf sergisinde 3 adet fotoğrafımla bende yer alıyorum.