Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması son katılım tarihi 22 Temmuz 2020’dir. Fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir.

Konusu

İlimizde ve bağlı 17 ilçemizde, köylerimizde bulunan tarihi yapıları (medreseler, Şifahaneler, müzeler, konaklar, köprüler, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, kiliseler, kaleler ile merkez ve ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, Şelaleler, kaplıcalar, mesire alanları, yaz-kış sporları vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, giyim, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas’a özgü yaGşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

Amaç

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Sivas ili sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizi belgeleyerek ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, Ģehrimize ait bir görsel bellek oluGşturmak ve Sivas Valiliği’nin geleceğe dönük çalıĢmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye dönük güzel bir miras bırakmaktır.

Kategori Bölümleri

Sivas Fotoğraf Yarışması ; Sayısal (Dijital) kategoride ve renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Öncellikli Şartlar

1-  Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaĢını doldurmuş her birey katılabilir.

2-  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3-  Her katılımcı, Sivas il sınırları içinde çekilmiĢ, en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.

Ödüller

Birincilik – 10.000 – TL
İkincilik – 8.000 – TL
Üçüncülük – 5.000 – TL
Mansiyon – 2.000 – TL (6 Adet)
Özel Ödül – 1.000 – TL (4 Adet- Sivaslılar Günü Anısına)
Sergileme – 200 – TL (100 Adet)
Satın Alma – 100 – TL (Sivas Valiliği’nin istediği sayıda)

Bu yazı Sivas Valiliği 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması başlığı ile 66pixel.com sitesinde yayınlanmıştır: 66Pixel Fotoğrafçılık ve Teknoloji Sitesi