3. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Fotoğraf Yarışması son katılım tarihi 15 Nisan 2020’dir. Fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir.

Konu

3. Yılmaz Güney Festivalinin Fotoğraf dalında katılım konusu ‘Emek’tir. Dünyanın her köşesinden bakan farklı gözlerden, yaşamın içinde değerini bulamayan hasıraltı edilmiş gerçeğin yansıtıldığı ‘Emek Fotoğrafları’ bekliyoruz.

Amaç

Festivalin genel yöneliminde olduğu gibi fotoğraf dalında da amacımız, katılımcıları birbiriyle ‘yarıştırmak’ değil; fotoğrafa ilgili olan kesimleri bir araya getirmek, tecrübe paylaşımı sağlamak, iyiye ve güzele dair düşleri birleştirmek, üretimi ve emeği özendirmektir.

Kategori

Yarışmaya Dijital (sayısal) ‘EMEK FOTOGRAFLARI’ konusu dahilinde Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoride katılım sağlanabilir.

Katılım Koşulları

a)  Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

b)  TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

c)  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

d)  Her yarışmacı, en fazla 5 (Beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.

Ödüller

– Değerlendirme kurulunun belirleyeceği toplam 6 eserin sahiplerine 7 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde,
-’Yılmaz Güney Ödülü’, ‘Özendirme Ödülü’, ‘Seçici Kurul Ödülü’ alan eser sahiplerine;
– Özel tasarlanmış festival heykelcikleri takdim edilecektir.
– Yılmaz Güney Vakfı tarafından Yılmaz Güney’in orijinal film afişleri armağan edilecektir.
– Fotoğraf kategorilerinde değerlendirme kurullarının belirlediği eserler Sancı Yayınları tarafından katalog olarak basılacaktır.
– Yılmaz Güney Vakfı tarafından yayınlanmış olan Yılmaz Güney kitaplarından oluşan birer kitap seti armağan edilecektir.

Detay ve katılım için tıklayınız…

Bu yazı Yarışma: 3. Yılmaz Güney Fotoğraf Yarışması başlığı ile 66pixel.com sitesinde yayınlanmıştır: 66Pixel Fotoğrafçılık ve Teknoloji Sitesi