Merzifon 4.Ulusal Fotoğraf Yarışması son katılım 12 Ağustos 2020’dir. Fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir.

Konu

Yarışma konusu “ Merzifon’da Geleneksel Yaşam” olarak belirlenmiştir.

Amaç

Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Merzifon’da; kentin her türlü somut ve somut olmayan kültür değerleri, yaşamın bir unsuru olarak korunmakta ve kent yaşantısı, geleneksel anlamda devam ettirilmektedir. Bu yarışma; kentin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile geleneksel yaşamı yansıtan, birey ve toplum yaşantısından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.

Bölümler

Yarışma; dijital (sayısal) kategoride tek bölümlüdür. Renkli ve siyah-beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Koşullar

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışma; Düzenleme Kurulu üyeleri, Seçici Kurul üyeleri, TFSF Temsilcisi ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
  • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilir.
  • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek manipülasyonlar yapılmamış olmalıdır. Bu tarz fotoğraflar yarışma dışı tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Ödüller

Eş Değer Başarı Ödülü (3 Adet) 2000.- TL
Mansiyon ( 3 Adet) 500. – TL
Sergileme (En Fazla 20 Adet) 200. – TL

Detay ve katılım için tıklayınız…

Bu yazı Yarışma: Merzifon 4.Ulusal Fotoğraf Yarışması başlığı ile 66pixel.com sitesinde yayınlanmıştır: 66Pixel Fotoğrafçılık ve Teknoloji Sitesi