İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na son katılım tarihi 1 Mart 2020’dir. Fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir.

Konu

Toplumların yaşam biçimlerinin ve ahlaki normlarının saklı olduğu yer olan oyun ve spor, çocukların geleceğe hazırlamalarının yanı sıra, toplumsal değerlerin en kolay ve güvenli bir şekilde verildiği ortamlar olarak önemli bir role sahiptir. Eğitimde oyun ile sorgulayarak öğrenen çocukların yenilikçi olma, karmaşık problem çözme, eleştirel ve yaratıcı olma gibi birçok beceri ve yeteneklerinin geliştiği aynı zamanda başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilen, öğrendiklerini değişen dünyada ihtiyaç duyulan farklı durumlarda uygulayabilen bireyler haline gelmelerini de teşvik etmek mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmelerin ve değişimlerin hızla yaşandığı günümüzde özellikle bilgisayar oyunlarının çocukları toplumsal değerlerden uzaklaştırmakta olduğu; “çocukluğun yok oluşundan”, “acele ettirilmiş çocukluktan” ve “tüketici çocuk” kavramlarından çokça söz edilmektedir. Doğadan giderek kopan, fiziksel becerilerini yitiren, sanal hayatla iç içe, daha az meraklı, daha bencil, hazırcı, tüketim çarkının taleplerine uygun, kolayca şekillenebilen ve yaratıcılıktan yoksun bir çocukluk dönemine geçiş olduğu belirtilmektedir. Ancak, günümüzde dijital oyunların küresel eğitim sürecindeki potansiyel etkisini de göz ardı etmeden dengeli bir gelişimin sağlanması açısından da önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

İzmir Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması ile gelecek nesillerin sürdürülebilir kalkınma, iş birliği, karşılıklı anlayış, güven ve farklı kültürel değerlere saygının sağlanması ve dolayısıyla barışa katkı bağlamında insanlar ve milletler arasında dostane ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabileceği amacı ile tüm amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını, yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Yapay kültür karşısında doğal kültüre her zamankinden daha fazla sahip çıkmak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek konusunda dikkat çekme gayretimize destek olmaya ve bu olumlu mesajımızı destekleyen orijinal fotoğrafları bekliyoruz.

Bölümler

Sayısal (RENKLİ/SİYAH-BEYAZ)

Katılım Kuralları

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Tema fotoğrafçılıkla ifade edilir ve tam yorumlama özgürlüğüne izin verilir. Hiçbir fotoğraf çocuğun saygınlığını ve mahremiyet hakkını ihlal edemez. Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
  • Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.
  • Yarışma Tek kategoride Digital Siyah-Beyaz veya Renklidir. Monokrom ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

Ödüller

FIAP: ULUSLARARASI FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU
• FIAP Altın Madalya
• FIAP Gümüş Madalya
• FIAP Bronz Madalya
• FIAP Mansiyonu (6 adet)
• FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).

TFSF: TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU
• TFSF Altın Madalya
• TFSF Gümüş Madalya
• TFSF Bronz Madalya

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ
• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Birinci Özel ödülü*
• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği İkinci Özel ödülü**
• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Üçüncü Özel ödülü***

İFOD – İZMİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ
• İFOD özel ödülü – Plaket
• Sergileme (en fazla 50 adet )

Detay ve katılım için tıklayınız…

Bu yazı Yarışma: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması başlığı ile 66pixel.com sitesinde yayınlanmıştır: 66Pixel Fotoğrafçılık ve Teknoloji Sitesi