KONU: İKLİM VE SU
AMAÇ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” nedeniyle “İklim ve Su” konulu fotoğraf
yarışması ile konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca eserlerin
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek Meteoroloji bilincinin vatandaşlara aktarılması
amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf
  çalışmasıyla katılabilir
 2. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük olmayacak ayrıca 300
  dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Fotoğraflar renkli olacak, söz
  konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
 4. Eserler kesinlikle orijinal olacaktır. Herhangi bir tasarım programı ile oynanmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya
  edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
 6. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının
  arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
 7. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar
  tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Meteoroloji Genel
  Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
  DEĞERLENDİRME: Fotoğraflar 06.03.2020 tarihine kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
  gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Meteoroloji Genel
  Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
  BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ: Ödül töreni, 23 Mart 2020 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
  uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Meteoroloji Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin
  yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır.
  Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
  İkincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
  Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL
  Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.